Shorthand

Ternary-operator


  	var car = {
    		fuel:35,
        needsFuel:false,
        doors: 5,
        driver: {
        	age:24,
          drunk:true
          }
    	};
    
    if (car.doors === 5) {
    	car.type = 'combo';
    } else {
    	car.type = 'sedan';
    }
    	
  

Vi kan forkorte denne if-setningen ved å bruke ternary-operator.

  	car.needsFuel = (car.doors === 5) ? 'combo' : 'sedan';
  

Dette kan yttligere forkortes for setting av boolean-verdier

  	car.needsFuel = (car.fuel < 10);
  

Guard-opertor

Det kan være smart å sjekke om et objekt eksisterer før vi akseserer en property

  	 var driver = car && car.driver;
  

Default-operator

Vi har mulighet til enkelt å sette en default hvis en variabel er undefined

  	function Car(doors) {
    	this.doors = doors || 4;
    }
    var car2 = new Car();
    console.log(car2.doors)
  

Inkrementering og redusering med 1

Istedenfor å skrive a = a+1;, kan vi skrive a++;. Det samme gjelder for minus

Matematiske shorthands

Når vi skal legge til mer enn 1 eller utføre dele og gange operasjoner på samme variabel kan vi bruke +=, -=, *= og /=

  	var num = 5;
    num *= 5;
    console.log(num);
  

+= kan også brukes til concat av strenger.

  	var navn = 'Tor';
    navn += ' Brekke';
    console.log(navn);
  

Var og komma

Når vi skal deklarere flere variabler, kan vi bruke en var-statement og skille variablene med komma. Bruk likevel en linje per deklarasjon.

  	var data,
    	req,
      callback;