Metoder og properties

Innhold

Navn på egenskaper (properties) kan skrives med og uten anførselstegn. Anførselstegn er påkrevet hvis navnet inneholder ulovlige tegn eller er et reservert ord.

Eks:

var kurs = {
  	class: {
  	title:'1A',
    students: []
  }, /* ulovlig */
	'class': {
  	title:'1A',
    students: []
  }, /* lovlig */
	/* mno-digital: function () {return true;}, ulovlig */ 
	'mno-digital': function () {return true;}, /* lovlig */
	teachers: 'Tor og Thomas' /* lovlig. */
	}
Det er ikke komma etter siste egenskap.

Metodene og egenskapene(properties) til et objekt kan akseseres på to forskjellige måter: dot-notasjon og klammeparentesnotasjon. Samme regler gjelder her.

console.log(kurs.teachers); /* lovlig */
console.log(kurs['mno-digital']()); /* lovlig (Merk: metode)*/
console.log(kurs.mno-digital); /* ulovlig */

Når navnet på egenskapen skal fylles ut dynamisk, bruker vi klammeparentesnotasjon

For å fjerne en egenskap, bruker vi delete. Det holder ikke å sette verdien til undefined.

Oppgave 1

Lag en bil, med nødvendige egenskaper og metoder.