MNO Application Framework

Dere trenger å vite hvordan dere lager en widget, hva sandbox inneholder og hvordan dere bruker views