this og $(this)

Innhold

Inne i en jquery funksjon, kan wrappe i $(this) for f tilgang til alle jquery funksjonene for elementet.

In many object-oriented programming languages, this (or self) is a keyword which can be used in instance methods to refer to the object on which the currently executing method has been invoked.

$(this) som et DOM-objekt

	$('a').each(function () {
		this.href;
	});

$(this) som et jQuery objekt

	$('a');

Oppgave

Lag en funksjon som p 'klikk', alerter href-verdien til lenkene i listen til hyre.