Funksjoner

Hvordan opprette en funksjon

Function declaration

    	console.log(typeof func);
		function func() {};
    

Function Expression

		console.log(typeof func2);
		var func2 = function() {};
    

Funksjonsdeklarasjon gjør at func blir hoisted