$(document).ready

Innhold

Her må vi forstå hva som egentlig skjer.

Fire måter å skrive på:

	// Lang versjon
	$(document).ready(function () {
	
	});
	// Kort versjon
	jQuery(function () {

	});
	// Eller
	(function ($) {

	}(jQuery))

Kjører når DOM'en er klar ready() - api.jquery.com

DOM

APIet til alle elementene på siden, nå standardisert av W3C. Konvensjon for å kommunisere med elementene/objektene på en HTML-side.

"A web browser is not obliged to use DOM in order to render an HTML document. However, the DOM is required by JavaScript scripts that wish to inspect or modify a web page dynamically. In other words, the Document Object Model is the way JavaScript sees its containing HTML page and browser state."

Wikipedia - Document Object Model (DOM)

$(document).ready = alle elementer i dom'en er klar, utenom "assets" som bilder, iframes og flashobjekter.

$(window).load

	// Lang versjon
	$(window).load(function () {
	
	});

load() - api.jquery.com